Wiedza

BLIC WIEDZA

PROCES CERTYFIKACJI

Wiele produktów BLIC jest certyfikowanych. Czym jest proces certyfikacji i jak działa?

Procedura certyfikacji rozpoczyna się od wysłania części do laboratorium, gdzie badane są następujące cechy:

  • ogólny wygląd wizualny części
  • skład surowcowy produktu
  • kształt i wymiary w stosunku do części oryginalnej
  • stopień dopasowania na pojeździe
  • test zderzeniowy wahadła w celu sprawdzenia stopnia pochłaniania energii kinetycznej
  • odporność na wysokie i niskie temperatury
  • test wilgoci i mgły solnej

Wyżej wymienione testy przeprowadzane są przez niezależne instytuty badawcze: Centro Zaragoza w Hiszpanii, Thatcham Research w Wielkiej Brytanii, TUV Rheinland w Niemczech i Capa w USA.

sprawdzanie jakosci produktów BLIC
jakosc i certyfikacja
produkcja elementów karoseryjnych
produkcja elementów karoseryjnych

CZĘŚCI GALWANIZOWANE

Wszystkie części metalowe z certyfikatem BLIC są produkowane ze stali ocynkowanej.

Mówiąc najprościej, galwanizacja elektrolityczna to proces, w którym cienka warstwa innego metalu łączona jest ze stalą w celu jej ochrony przed korozją. W branży motoryzacyjnej najpowszechniejszą metodą jest cynkowanie. Proces polega na zanurzeniu metalowego elementu np. błotnika w tzw. kąpieli galwanicznej wypełnionej roztworem związków chemicznych i czystego metalu np. cynku. Pod wpływem przepływu prądu i reakcji elektrochemicznej cząsteczki roztworu z rozpuszczonym metalem przywierają do elementu tworząc trwałą powłokę ochronną.

JAK ROZPOZNAĆ WARIANT JAKOŚCIOWY PO INDEKSIE BLIC

W ofercie BLIC największą grupę części stanowią te z oznaczeniem PC i PJ.

Produkty z oznaczeniem PJ rozpoznamy po literze „P” na końcu indeksu np.: 6803-00-0066281P

Produkty z oznaczeniem PC rozpoznamy po literze „Q” na końcu indeksu np.: 6803-00-0066281Q

Dodatkowo części certyfikowane posiadają oznaczenia na opakowaniu i na samej części.

certyfikat jakosci marki BLIC
magazyn części karoseryjnych
lakierowanie
lakierowanie

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE CZĘŚCI METALOWYCH

Wszystkie metalowe części BLIC pokryte są warstwą czarnej, mocno przylegającej powłoki ochronnej. Powłoka ta jest wytwarzana przez malowanie przy użyciu techniki kataforezy, zwanej również elektroforezą. Technika ta polega na nakładaniu warstwy farby na powierzchnie przewodzące prąd elektryczny. Celem malowania jest zabezpieczenie części metalowych przed warunkami atmosferycznymi podczas transportu i przechowywania. Zaletą takiego malowania jest to, że farba dociera do wszystkich trudno dostępnych szczelin malowanego elementu, tworząc twardą i równą powierzchnię.

GRUNTOWANE ZDERZAKI

Większość zderzaków z gamy BLIC jest pokryta wysokiej jakości, mocno przylegającym podkładem. Dzięki takiemu rozwiązaniu już po krótkim przygotowaniu można przystąpić do malowania elementu w kolorze.

zderzak zagruntowany
elementy karoseryjne